Välkommen till stödgruppsledarnas förening Sverige


Stödgruppsledarnas förening Sverige är en ideell förening som bildades i Stockholm den 18 maj 2011. Föreningen vänder sig till alla stödgruppsledare som arbetar med stödgrupper för barn och unga som bland sina anhöriga upplever/upplevt missbruk, psykisk ohälsa, sorg/dödsfall, konfliktfylld skilsmässa, våld eller som har stödgrupper för barn och unga som bor i familjehem eller som arbetar med någon annan stödgrupp för barn och unga, t ex stödgrupper för flyktingbarn mf l.


Föreningens mål är att:

  • Främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet.
  • Verka för utveckling av stödgruppen som metod och stödjande insats för barn som anhöriga och som har levt/lever i en svår livssituation.
  • Främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier för barn som anhöriga, barn som har levt/lever i en svår livssituations bästa.
  • Aktivt verka och delta i den samhälleliga debatten.


Medlem i föreningen kan du bli om du är utbildad eller verksam som stödgruppsledare i Sverige. Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och medlemskapet är personligt, dvs det går inte att bli medlem som verksamhet.


För att bli medlem: Skicka ett mail till oss på sglf.sverige@gmail.com med uppgifter om

ditt namn och din e-postadress. Berätta också gärna i vilken stödgruppsverksamhet du arbetar och/eller vilken stödgruppsmetod du är utbildad i. Sätt sedan in medlemsavgiften på PG 618376-8, märk den med ditt namn. Så snart vi ser inbetalningen registreras du som medlem.


Kontakta oss gärna! Föreningens mailadress är sglf.sverige[a]gmail.com. Styrelseledamöterna läser och besvarar regelbundet alla inkomna mail. Här nedan kan du se vilka vi är i styrelsen och även kontakta oss personligen. Kom gärna med frågor, tips och idéer!


Styrelsen för 2023 består av:

Ordförande Lisa Gustafsson, Gyllingen Göteborg, lisa.gustafsson[a]gyllenkroken.se

Vice ordf. Johanna Liljeblad Lycksell, Grinden Gävle, johanna.liljeblad_lycksell[a]gavle.se

Sekreterare Ankie Hansson, Bona Via Göteborg, ankie.hansson[a]bonavia.se

Kassör Helén Olsson, Childrens program, helen[a]childrensprogram.se


Ledamöter


Jan G Persson, Linköping, persson.jan.g[a]gmail.com


Jenny Winell, Eleonoragruppen Linköping, jenny.winell[a]eleonoragruppen.se 


Maria Harrysdotter, Familjelotsen Östersund, maria.harrysdotter[a]ostersund.seDela den här sidan

unsplash