UPPMÄRKSAMHETSVECKAN SPELA ROLL

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN. Det är 430 000 barn!

Syftet med kampanjen Spela Roll är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa. Kampanjen pågår under en årlig uppmärksamhetsvecka som infaller runt alla hjärtans dag i februari.

Kampanjen har en egen hemsida. Klicka här för att komma dit: www.duspelarroll.se

Där läggs kalendarium upp för de arrangemang som sker runt om i landet. Förra årets aktiviteter ligger kvar så vill ni få inspiration till att ordna något i er verksamhet så gå in på sidan och kika.

Samverka gärna med andra organisationer på er ort. På kampanjens hemsida kan ni se vilka organisationer som är med som arrangörer.

Dela den här sidan