LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Professor Saul Becker The University of Nottingham är världens ledande forskare vad det gäller "Young carers: Children who care"

Norge: Senter för Krisepsykologi

Norge: Nasjonalt kompetensennettverk för barn som pårörende

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Svenska Institutet för Sorgebearbetning

Mötesplats för barn och ungdomar som har en förälder med psykisk sjukdom/psykisk ohälsa

Information om alkohol och andra droger

För unga som står nära någon som har cancer.

Politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinsintresse. Syftet är att stötta barn och unga i familjer med missbruk och/eller mår psykiskt dåligt.

Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning

Hjälper barn och unga som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall.

För barn och unga som har en död mamma eller pappa.

Förening som stödjer unga som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Finns bl a en ny rapport från januari 2016 "Stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar".

På sorgmottagningens hemsida finns användbar information då ett barn/ungdom mist en anhörig bl a litteraturtips.

Information som riktar sig till barn och unga. Informationen handlar om barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten, framtagen av barnombudsmannen.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
-för ett anhörigvänligt samhälle.

Broschyr: "Pusselbitar för stödverksamhet för barn och ungdomar"
Erfarenhetsbaserade tips och idéer för stödgruppsledare.

Kunskapen om komplexa trauman/utvecklingstrauman barn/unga har utvecklats mycket under de senaste åren. Kunskapscentra i Norge har slagit sig samman i ett nätverk.

https://www.youtube.com/watch?v=o_yJEL6Y-gE

"Hur mycket kan man dricka innan man förändras?"

https://www.youtube.com/watch?v=AqE8d_au9BY

VICTORS BOK - ANHÖRIG

https://www.youtube.com/watch?v=Q6BQMTXQcn4

VICTORS BOK - SJUKDOMEN

https://maskrosbarn.org/om-oss/rapporter-och-projekt/barnrattsboxen/

BARNRÄTTSBOXEN

https://lsa.umich.edu/psych/people/faculty/sandragb.html

Professor of psychology SANDRA GRAHAM-BERMANN hennes arbete är grunden till stödgr programmet "KIDS CLUB"

https://www.oru.se/forskning/nya-professorer/professorer-2016/asa-cater/

Professor ÅSA CARTER Örebro universitet har ett samarbete med
Sandra Graham-Bermann

Googla eller gå in på youtube och sök på
BURKE HARRIS, NADINE ACE study mm
(Chef för hälsovården i Kalifornien USA)

BO BLÅVARG ERSTA VÄNDPUNKT

"Medberoende/prestationspodden"

Dela den här sidan