LITTERATUR

13. Nov, 2015

ANTOLOGI

Att se barn som anhöriga
-Om relationer, interventioner och omsorgsansvar
Järkestig Berggren, U, Magnusson, L, Hansson, E, 2015
NKA, Linneuniversitetet

13. Nov, 2015

DOKTORSAVHANDLING

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Barndom och uppväxtvillkor
Skerfving, A Rapport i socialt arbete nr 149, 2015
Stockholms Universitet

31. Jan, 2016

STÖDGRUPPSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA FoU

Josefin Bernhardsson
www.fou-nordvast.se (januari 2016)
Stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar. - Forskningsöversikt, erfarenheter och goda exempel Rapportens syfte är dels att ge en överblick av den forskning som gjorts om stödgrupper för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom i Sverige. Hur ser stödgruppsverksamheten ut och vad vet vi om dess effekter? Dels att ge exempel på erfarenheter......
http://www.fou-nordvast.se/nyhet/stodgruppsverksamhet-barn-och-unga-ny-rapport/

14. Feb, 2016

Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga

Karin Alexandersson & Elisabet Näsman
www.fouvalfard (under fliken nyheter 2016.01.20)
Barn i missbruksmiljöer (BIM) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts i samverkan mellan Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet under 2012-2015

23. Apr, 2016

Barn i familjehem - förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

Rapporten förslår med bakgrund av befintlig forskning ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen för familjehemsplacerade barn.
Titti Mattsson, professor i offentlig rätt och Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete
SNS förlag, 2016

23. Apr, 2016

Det gäller en av fem -fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014

Allmänna Barnahuset Stockholm har gett ut en sammanfattande skrift, (nov 2015) angående en forskning som är gjord på 6000 gymnasieelever
"Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för? Vilket stöd har de fått?

8. Maj, 2016

"Jag är bara en påse med PENGAR"

En rapport av Maskrosbarn om ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten

2. Feb, 2017

För ytterligare nyheter gå in på www.anhoriga.se/barnsomanhoriga

20. Mar, 2017

ChildParent Psychoterapy

Ericastiftelsens utbildning i CPP, är en evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn 0-6 år. Barn som har upplevt exempelvis våld, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor och förluster. Metoden är manualiserad och har god forskarevidens. Den teoretiska grunden är integrativ och utgår bl a från psykodynamisk utvecklingspsykologi och teorier om anknytning, trauma och kognitiv beteendeteori.

11. Okt, 2017

Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser

En forskningsrapport av Maria Heimer och Elisabet Näsman med Joakim Palme Stiftelsen Allmänna Barnahuset Uppsala Universitet, sept 2017

13. Jun, 2018

FN:s Barnkonvention

Idag den 13 juni 2018 har Sveriges riksdag äntligen tagit beslutet om att Barnkonventionen blir svensk lag fr o m 20200101.

5. Mar, 2019

Utvecklingstrumer - Regulering som nökkelbegrepp i en ny traumapsykologi

Av Nordanger, D; Braarud, H (2017)

5. Mar, 2019

Traumatisering hos barn; en handbok

Av Bidö; S, Mannerheimer, M; Samuelberg, P (2018)

7. Jan, 2020

Barn, unga och trauma Att uppmärksamma, förstå och hjälpa

Kjerstin Almqvist, Anna Norlèn och Björn Tingberg (2019)

En gedigen grundbok om barn, unga och trauma. Tre av Sveriges mest erfarna kliniker och forskare inom området delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
Boken tar bl a upp barn och unga som har misshandlats, utsatts för sexuella övergrepp, bevittnat våld mot sin förälder, förlorat en närstående och barn som har utsatts för organiserat våld i sina hemländer.

3. Mar, 2021

Känner du någon med alkoholproblem

Iverus, Isabella

3. Mar, 2021

Makt, Mod och Motstånd

Benny Haag

3. Mar, 2021

Families with parental illness, supporting children in psychiatric and social services (2017)

Afzelius, M

3. Mar, 2021

Barn och Trauma (2012)

Dyregrov, A

3. Mar, 2021

Stödgrupper för barn och ungdomar (2008)

Forinder, U, Hagborg E

3. Mar, 2021

Fem gånger mer kärlek. Forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv. (2009)

Forster, M

3. Mar, 2021

Att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa (2017)

Göransson, M, Lindvall, L
Lunds universitet, Medicinsk fakultet

3. Mar, 2021

Barn som pårörende (2012)

Haugland, Ytterhus Dyregrov

3. Mar, 2021

Medkänslans Pedagogik (2017)

Gottberg, M-P

3. Mar, 2021

Hela Människan Hjulet (2010)

Hagborg, E, Jonsson, K,Y, Salmonson

3. Mar, 2021

Att se barn som anhöriga. Om relationer, interventioner och omsorgsansvar (2015:6)

Haugland, Ytterhus Dyregrov, Magnusson U, Hansson, E
NKA/Linneuniversitetet

3. Mar, 2021

Barn i familjehem (2016)

Mattsson, T, Vinnerljung, B

3. Mar, 2021

Kan vi prata med barn om allt? -Det svåra samtalet (2010)

RaundalenM, Schultz, J-H

3. Mar, 2021

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Barndom och uppväxtvillkor (2015)

Skerfving, A

3. Mar, 2021

Samtal med barn (2010)

Övreide, H

3. Mar, 2021

NKA:s referensbibliotek (Nationellt Kompetens Centrum)

http://www.anhoriga.se/Artiklar-och-rapporter/
I NKA:s referensbibliotek samlas referenser till litteratur inom anhörigstöd. Sök på ett relevant sökord

Dela den här sidan