Sglf:s Barnrättspolicy

Barn och unga har rätt att möta kompetenta stödgruppsledare som har en adekvat grundutbildning samt en stödgruppsledarutbildning

Barn och unga har rätt att bli respekterade för sin person/identitet, familj, ursprung och etnicitet

Barn och unga har rätt till trygghet och skydd

Barn och unga har rätt att bli behandlade med respekt, bli lyssnade till samt att få möjlighet att utvecklas på det sätt som passar varje enskilt barn och ungdom

Barn och unga har rätt att få kunskap om FN:s Barnkonvention

Barn och unga har rätt att få träffas i barnvänliga miljöer med adekvat utvecklingsskapande material, vilket är baserat på barn och ungas olika uttryckssätt

Barn och unga har rätt att möta stödgruppsledare som förstår innebörden av ett ledarskap från den första kontakten med stödgruppsverksamheten till avslut

Barn och unga har rätt att få strategier, möjligheter att uttrycka sig i ord samt uttrycka sig på andra kreativa lämpliga sätt samt att få framtidshopp/framtidstro


Barn och unga har rätt att möta stödgruppsledare som har en "remisskompetens",   d v s kunskap om att bedöma barn och ungas behov av stöd och hjälp samt vid behov remittera till annat stöd eller behandling

Dela den här sidan