Sglf kartläggning över stödgruppsverksamheter i Sverige (1)

Kartläggning

STÖDGRUPPER I SVERIGE

Stödgruppsledarnas Förening Sverige genomförde under 2019 en kartläggning över stödgruppsverksamhet i alla Sveriges 290 kommuner. Kommunerna kontaktades via både mail och telefon.

Enkäten besvarades av 128 kommuner.

Syftet med enkäten var bl a att få en uppfattning om:

  • Vilka stödgrupper som finns i Sveriges olika kommuner
  • Vilken utbildning stödgruppsledarna har
  • Vilka "metoder"/handböcker som används
  • Om man använder sig av riktade eller blandade grupper
  • Om stödgruppsverksamheten är förankrad i verksamheten
  • Om stödgruppsverksamheten anses viktig
  • Om utvärdering av grupperna görs
  • Handledning

Sammanställning av kartläggningen kan laddas ner ovan.

Tack alla ni som hjälpte till med kartläggningen!

Dela den här sidan