Styrelsemöten

Alla styrelsemöten förutom 1 arbetsmöte/år sker digitalt. Hör gärna av er till styrelsen om ni önskar att något skall tas upp på styrelsemöten.

 Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp på hemsidan.

Önskar du som medlem få information om något speciellt/få protokoll, kontakta någon i styrelsen.

Dela den här sidan