Sglf:s Barnrättspolicy

Barn och unga har rätt att möta kompetenta stödgruppsledare som har en adekvat grundutbildning samt en stödgruppsledarutbildning

 

Barn och unga har rätt att bli respekterade för sin person/identitet, familj, ursprung och etnicitet

 

Barn och unga har rätt till trygghet och skydd

 

Barn och unga har rätt att möta stödgruppsledare som har en "remisskompetens", d v s kunskap om att bedöma barn och ungas behov av stöd och hjälp samt vid behov remittera till annat stöd eller behandling

 

Barn och unga har rätt att bli behandlade med respekt, bli lyssnade till samt att få möjlighet att utvecklas på det sätt som passar varje enskilt barn och ungdom

 Barn och unga har rätt att få kunskap om FN:s Barnkonvention om Barnets rättigheter

Barn och unga har rätt att få träffas i barnvänliga miljöer med adekvat utvecklingsskapande material, vilket är baserat på barn och ungas olika uttryckssätt

 

Barn och unga har rätt att möta stödgruppsledare som förstår innebörden av ett ledarskap från den första kontakten med stödgruppsverksamheten till avslut

 

Barn och unga har rätt att få strategier, möjligheter att uttrycka sig i ord samt uttrycka sig på andra kreativa lämpliga sätt samt att få framtidshopp/framtidstro