Barn i familjer med missbruk/riskbruk.

BARNKONVENTIONEN SPELAR ROLL

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN. Det är 430 000 barn!

Syftet med kampanjen Spela Roll är att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt. Målet är att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa. Kampanjen pågår under en årlig uppmärksamhetsvecka som infaller runt alla hjärtans dag (10-16 februari 2020).

Gå till www.duspelarroll.se 

Kampanjen har en egen hemsida. Där läggs kalendarium upp för de arrangemang som sker runt om i landet. Förra årets aktiviteter ligger kvar så vill ni få inspiration till att ordna något i er verksamhet så gå in på sidan och kika.

Samverka gärna med andra organisationer på er ort. På kampanjens hemsida kan ni se vilka organisationer som är med som arrangörer.

BARNS RÄTTIGHETER SPELAR ROLL!

Kampanjen 2020 handlar om alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion.

Utifrån barnkonventionens lagliga status finns det anledning för många aktörer att se över sina rutiner, förtydliga uppdrag och utarbeta policys för att leva upp till konvenvionens artiklar.

Kampanjen lyfter också för andra året in rad även familjecentralen som exempel på god samverkansform. För info ang familjecentraler gå till www.familjecentraler.se