Sglf kartläggning över stödgruppsverksamheter i Sverige (1)

Kartläggning

STÖDGRUPPER I SVERIGE

 

KARTLÄGGNING

Ladda ner kartläggningen från ovan fil

Se även under fliken "Stödgruppers mål"

Stödgruppsledarnas Förening Sverige har nu genomfört en kartläggning över alla Sveriges 290 kommuner. Kommunerna har både fått ett telefonsamtal direkt till någon som känt till om stödgrupper finns i kommunen samt ett mail  med information om föreningen och en länk till kartläggningen.

Enkäten är besvarad av 128 kommuner.

Syftet med enkäten har bl a varit att få en uppfattning om

  • Vilka stödgrupper som finns i Sveriges olika kommuner
  • Vilken utbildning stödgruppsledarna har
  • Vilka "metoder"/handböcker som används
  • Om man använder sig av riktade eller blandade grupper
  • Om stödgruppsverksamheten är förankrad i verksamheten
  • Om stödgruppsverksamheten anses viktig
  • Om utvärdering av grupperna görs
  • Handledning

Sammanställning av kartläggningen är nu klar och visas i sin helhet inte kommunvis!

 

 

Tack för alla ni som hjälpt till med kartläggningen!

 

Har du några frågor angående kartläggningen kontakta oss på

 sglf.sverige@gmail.com eller till agneta.ronn@telia.com tel 0725-264515