Styrelsemöte 2022

Alla styrelsemöten förutom 1 arbetsmöte/år sker digitalt via facetime, skype, team, telefon

Hör gärna av er till styrelsen om ni önskar att något skall tas upp på styrelsemöten 

15 sept 

 

 

 

 

 Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp på hemsidan.

Önskar du som medlem få information om något speciellt/få protokoll, kontakta någon i styrelsen. 

 

Ärenden/förslag som medlemmar vill ta upp ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan styrelsemötet äger rum.