Valberedning 2021

Valberedningen består av följande personer:

Annemi Skerfving, Stockholm

Elisabeth Hagborg, Stockholm