VÄLKOMNA  

 

 STÖDGRUPPSLEDARNAS FÖRENINGS ÅRSMÖTE 2022

 

Årsmötet genomfördes digitalt på "TEAMS" 

 den 29 april 2022 

 

 

Vid begäran skickas årsmöteshandlingarna ut till medlem via mail 

 

 

 

 

Angående årsmötet

Se under hemsidans rubrik "Kallelse årsmöte"

 

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast en vecka före årsmötet.