Medlemsansökan

Medlem i föreningen kan du bli om du är utbildad eller verksam som stödgruppsledare i Sverige.

Medlemsavgiften är fr o m 2020 150 kr per kalenderår.

För att bli medlem:
Skicka ett mail till oss via vår kontaktsida eller (sglf.sverige@gmail.com) med uppgifter om:
Ditt namn,
Din adress,
Din e-postadress: både till arbetet och till din privata adress
Var du är utbildad/verksam

Sätt sedan in medlemsavgiften på PG 618376-8 eller bankgiro 804-4752
märk den med ditt namn.

Så snart vi ser inbetalningen registreras du som medlem.

 

Stödmedlem

Stödmedlem kan den bli som vill stötta föreningen och anser att föreningen är viktig. Stödmedlemskap berättigar inte till något formellt inflytande i Stödgruppsledarnas Förening Sverige.